Το δεξί κλικ έχει απενεργοποιηθεί για λόγους προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.
logo

Christening – Baptism photography

  • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
  • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
  • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
  • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
  • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
  • Φωτογράφος - Φωτογραφία βάπτισης Λάρισα

Christianing – Baptizing a child is one of the most beautiful moments for a family. That’s why our approach to baptism photography is meant to record in the best and most creative way this beautiful moment.

Trust us to photograph your little angel’s baptism and enjoy the moment. Be sure that through the photos and video, we will create the perfect memories.

Contact us for more details and let’s plan together your dream baptism photography session.