Θα μας βρείτε στη Λάρισα, Λευκοθέας 11 & Ιλ. Σαρίμβεη, 41334

Δευτέρα έως Παρασκευή

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή

Τρίτη & Πέμπτη Απόγευμα κλειστά

Σάββατο & Κυριακή κλειστά