Η βάπτιση της μικρής Γεωργίας

Εδώ θα δείτε τις φωτογραφίες από την βάπτιση της μικρής Γεωργίας. Οι φωτογραφίες είναι δείγματα χαμηλής ανάλυσης.

Κάθε φωτογραφία γράφει το όνομα της από κάτω στη μορφή KP-STUDIO_#### (όπου #### ένας αριθμός). Επιλέξτε τους αριθμούς των φωτογραφιών που θέλετε και επικοινωνήστε μαζί μας για την εκτύπωση.

Για να έχετε πρόσβαση στις φωτογραφίες, θα πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό.