Skip to content

Σύνοψη της παραγγελίας σας

Αποστολή Αρχείων

Αν η παραγγελία σας απαιτεί να στείλετε αρχεία, τότε επιλέξτε τα αρχεία ή σύρετε τα στην παρακάτω περιοχή.

Πριν πατήσετε «Ανέβασε τα αρχεία» μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε στο πεδίο «Αρ. Παραγγελίας» το αριθμό παραγγελίας (OERDER) που φαίνεται παρακάτω στην περίληψη της παραγγελίας.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με το ανέβασμα των αρχείων, χωρίς να ανανεώσετε την σελίδα προσπαθήστε πάλι. Αν το πρόβλημα συνεχίζει, δείτε εναλλακτικό τρόπο αποστολής εδώ.

Ανεβάστε τα αρχεία σας
 

Περίληψη Παραγγελίας