Ο γάμος Βίκυς & Ξενοφών

Εδώ θα δείτε τις φωτογραφίες από τον γάμο της Βίκυς και του Ξενοφώντα. Οι φωτογραφίες είναι δείγματα χαμηλής ανάλυσης.

Κάθε φωτογραφία γράφει το όνομα της από κάτω στη μορφή KP-STUDIO_#### (όπου #### ένας αριθμός). Επιλέξτε τους αριθμούς των φωτογραφιών που θέλετε και επικοινωνήστε μαζί μας για την εκτύπωση.

Για να έχετε πρόσβαση στις φωτογραφίες, θα πρέπει να γνωρίζετε τον κωδικό.